Reklamacje i zwroty

Wystarczy, że w ciągu 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową skontaktujesz się z nami i prześlesz dowód zakupu, a my zadbamy o resztę.

  • Telefon: 602 398 000
  • E-mail: iw@pracanawymiar.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwrócimy Ci równowartość ceny towaru lub zaoferujemy inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacja w przypadku e-booków możliwa jest tylko przed użyciem przez Klienta linku umożliwiającego pobranie towaru.

Zamówione usługi nie podlegają zwrotom, chyba że ustalono inaczej z góry przy zakupie danej usługi.

Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Możesz też skorzystać z poniższych formularzy.


..................., dnia ............. 20.... r.

Adresat:

Izabella Wojtaszek

Firma szkoleniowo-doradcza "ANOPPA"

Pustków 16 a, 39-205 Pustków


FORMULARZ REKLAMACYJNY


DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ............................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ................................................................................................................

Nazwa produktu: ..........................................................................................................................

Nr faktury: ....................................................................................................................................

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Izabella Wojtaszek

Firma szkoleniowo-doradcza "ANOPPA"

Pustków 16 a, 39-205 Pustków


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:........................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Data .............................................................

Podpis………………………………………….